15 ranking kancelarii prawniczych

W kwietniu już po raz piętnasty Rzeczpospolita opublikowała Ranking Kancelarii Prawniczych. Warto przyjrzeć się choć trochę dokładniej rankingom i porównać je na przestrzeni lat, gdyż są obrazem zmieniającego się rynku usług prawniczych.

Konsekwentny wzrost

Porównaliśmy największe 25 kancelarii. Przez 15 lat średnia liczba prawników w grupie największych kancelarii się podwoiła. To odzwierciedlenie zmian ilościowych jakie w tym czasie zaszły na rynku usług prawniczych. Można powiedzieć, że kancelarie rozwijają się dokładnie w tym samym tempie co rynek.

Porównując rankingi z 2003 i 2017 roku zmieniły się też proporcje ilości zatrudnionych w kancelariach prawników z uprawnieniami w stosunku do liczby prawników ogółem. Jest to dalsza konsekwencja zmian rynkowych, czyli zmiana proporcji radców prawnych i adwokatów w stosunku do aplikantów. Obserwujemy to też na naszym serwisie z ogłoszeniami o pracę dla prawników, dzisiaj dużo trudniej znaleźć aplikanta do pracy, niż jeszcze kilka lat temu.

Tabela . Liderzy rankingu Rzeczpospolitej w latach 2003 i 2017

Ranking kancelarii prawnych 2017

Co ciekawe przez 15 lat grupa liderów jest w dużej części stała. Liderzy rynku rozwijają się proporcjonalnie wraz z rozwojem rynku usług prawnych, zachowując przez lata swoją pozycję. Pytanie gdzie są granice wielkości, czy ta tendencja będzie się stale utrzymywać? W minionym roku było dość dużo fuzji wśród kancelarii, całkiem już duzi chcą być jeszcze więksi.

Perspektywiczne specjalizacje

W wypowiedziach partnerów, wspólników kancelarii  powtarzają się pewne specjalizacje, wskazywane jako najbardziej perspektywiczne w najbliższym czasie, na których rozwój stawiają kancelarie, są to:

  • prawo korporacyjne: fuzji, przejęć czy restrukturyzacji,
  • obsługa transakcji nieruchomościowych, procesów budowlanych
  • energetyka
  • prawo ochrony konkurencji
  • nowe technologie
  • prawo ochrony danych osobowych
  • postępowania karne „white collar crime”

Oczywiście trzeba wziąć poprawkę że to wypowiedzi osób zarządzających największymi kancelariami dlatego trudno tutaj oczekiwać, że pojawi się usługi dedykowane osobom fizycznym.

Przychody

Przyjrzeliśmy się też jak zmieniały się na przestrzeni lat przychody największych kancelarii. Co ciekawe wzrastały proporcjonalnie do wzrostu liczby prawników.

O czym to świadczy? Że popyt na usługi prawne wzrasta, że rynek się poszerza. Zwłaszcza, że stawki wynagrodzenia nie mają trendu wzrostowego. Oznacza to, że coraz więcej podmiotów zaczyna korzystać z pomocy prawników. Jak i z uwagi na coraz większą zawiłość  i objętość przepisów (także wynikającą z przepisów unijnych) przedsiębiorcy zmuszeni są zwracać się o pomoc do prawnika w coraz większej liczbie aspektów dotyczących prowadzenia biznesu.

Warto też podkreślić, że możliwości wzrostowe rynku są wciąż ogromne. W Polsce, w porównaniu do innych krajów UE, skłonność do korzystania z usług prawniczych jest niska. To efekt niskiej świadomości prawnej społeczeństwa będącej w dużej części efektem zaniedbań w zakresie edukacji prawnej jak i ograniczania dostępu do zawodu przez oba samorządy,  przez co przez lata sztucznie utrzymywana była niska liczba prawników w Polsce.

Zmiany pokoleniowe

Na razie pojedynczo pojawiają się przykłady zmian pokoleniowych w kancelariach. Zjawisko raczej jeszcze nie znane na naszym rynku prawniczym, bo większość dużych kancelarii powstawała w latach 90-tch. Dzisiaj ich właściciele osiągnęli czy zbliżają się do wieku emerytalnego. Ilu kancelariom udało się stworzyć struktury, które przetrwają kolejne pokolenia. To duża sztuka, patrząc na nasz rynek prawniczy, stworzyć firmę, która nie będzie uzależniona od jednej czy dwóch osób. Najbliższe lata dadzą odpowiedź na to pytanie.