17 kroków do zbudowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w kancelarii prawnej

Wydaje się, że w nadchodzącej dekadzie wizerunek pracodawcy będzie miał jeszcze większe znaczenie dla pozycjonowania kancelarii na rynku niż kiedykolwiek wcześniej.

Należy też pamiętać, że każdy pracodawca ma swój wizerunek, niezależnie od tego, czy jest tego świadomy czy nie. Dlatego tak ważne jest zarządzanie swoją marką. Im lepiej radzimy sobie z budowaniem wizerunku pracodawcy, tym bardziej prawdopodobne, że przyciągniemy najlepsze talenty, zwiększymy zaangażowania pracowników oraz zbudujemy z nimi trwałe relacje.

Przyciąganie i zatrudnianie odpowiednich talentów prawniczych jest kluczowe dla rozwoju kancelarii. Nie osiągniemy tego oferując jedynie atrakcyjne wynagrodzenia. Kandydaci szukają także dodatkowych korzyści, takich jak możliwości rozwoju kariery, inkluzywnej kultury pracy, możliwości zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a przede wszystkim – jasnej ścieżki rozwoju i awansu, włącznie z objęciem funkcji wspólnika.

Jak zacząć budować wizerunek pracodawcy w kancelarii prawnej?

Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby zacząć budować pozytywny wizerunek pracodawcy w swojej kancelarii prawnej, należy jednak pamiętać, że employer branding wymaga czasu, zaangażowania i konsekwencji.

1. Wartości i kultura firmy

Wyraźnie określ wartości, na których opiera się Twoja kancelaria prawna i promuj je jako kluczowe elementy kultury pracy. Pokaż, że dbasz o etykę, uczciwość, profesjonalizm i równość w Twojej kancelarii, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.

2. Jasne komunikowanie oczekiwań

Jasno komunikuj oczekiwania względem pracy, celów, standardów i wartości kancelarii. Upewnij się, że pracownicy mają pełne zrozumienie co do tego, czego od nich oczekujesz i jak ich praca wpisuje się w ogólną strategię firmy. Twórz również platformy do komunikacji dwukierunkowej, takie jak spotkania z pracownikami, ankiety lub platformy feedbacku, aby poznać opinie i sugestie pracowników

3. Transparentność w zarządzaniu

Stosuj sprawiedliwe i transparentne zasady zarządzania, takie jak jasne zasady wynagradzania, oceny pracownicze oparte na obiektywnych kryteriach oraz uczciwe awansy. To buduje zaufanie i lojalność wśród pracowników.

4. Rozwój kariery

Zapewnij swoim pracownikom możliwość rozwoju w ramach kancelarii. Zadbaj o to, żeby pracownicy odczuli wsparcie na każdym etapie kariery. Oferuj szkolenia, programy mentorstwa, awanse wewnętrzne czy możliwości zdobywania nowych umiejętności.

Wprowadź programy rozwoju kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne, przywództwo, zarządzanie czasem czy rozwiązywanie problemów. Rozwijanie takich umiejętności pomoże pracownikom w karierze zawodowej i będzie korzystne dla rozwoju firmy.

Przede wszystkim, zadbaj aby  pracownicy mieli perspektywę długoterminowego rozwoju w firmie.

5. Organizacja oparta na zaufaniu

Buduj klimat organizacyjny oparty na zaufaniu, w którym pracownicy czują się swobodnie wyrażając swoje opinie, pomysły i obawy. Twórz otwarte środowisko, w którym komunikacja jest płynna, a feedback jest konstruktywny i regularny.

6. Uczestnictwo pracowników w procesach decyzyjnych

Zachęcaj pracowników do uczestnictwa w procesach decyzyjnych, zwłaszcza w sprawach dotyczących ich pracy i środowiska pracy. Pozwól im wnieść swoje pomysły i opinie, co zwiększy ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.

7. Docenianie osiągnięć pracowników

Regularnie doceniaj osiągnięcia i sukcesy swoich pracowników. Dziękuj za ich pracę i wysiłek, zarówno indywidualnie, jak i publicznie, aby wzmocnić ich poczucie uznania i motywację do dalszej pracy. To może motywować też innych pracowników do osiągania lepszych wyników.

8. Jakość pracy

Dąż do zapewnienia wysokiej jakości pracy poprzez dbanie o odpowiednie warunki pracy, narzędzia, technologie i procesy. Zapewniaj pracownikom środowisko, w którym mogą efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

9. Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapewnij odpowiednie warunki pracy i dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Przestrzegaj obowiązujących przepisów BHP, zapewniaj ergonomiczne stanowiska pracy, promuj zdrowy tryb życia w miejscu pracy. Wspieraj równowagę między pracą a życiem prywatnym swoich pracowników, oferując elastyczne godziny pracy, home office, urlop rodzicielski i inne benefity, które pozwolą pracownikom zrównoważyć życie zawodowe i osobiste.

10. Konkurencyjne benefity

Zapewnij swoim pracownikom konkurencyjne benefity, takie jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, czy dodatkowe dni wolne. To może być ważny czynnik przyciągający i zatrzymujący pracowników.

11. Pozytywna atmosfera w pracy

Twórz pozytywną atmosferę pracy, w której ludzie chętnie się angażują i współpracują. Organizuj imprezy firmowe, czy inne inicjatywy, które integrują zespół i wzmacniają poczucie przynależności.

12. Wsparcie w trudnych sytuacjach

Udzielaj wsparcia swoim pracownikom w trudnych sytuacjach, takich jak choroba, problemy rodzinne czy inne sytuacje losowe. Wykazuj empatię i elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb swojego zespołu.

13. Rozwiązuj konflikty w sposób konstruktywny

Rozwiązuj konflikty w miejscu pracy w sposób konstruktywny i profesjonalny. Zachęcaj do otwartej komunikacji, mediacji, czy innych metod rozwiązywania sporów, aby unikać negatywnego wpływu konfliktów na atmosferę pracy. Reaguj na wszelkie przypadki niewłaściwego zachowania w miejscu pracy. Aktywnie przeciwdziałaj i zapobiegaj mobbingowi i dyskryminacji.

14. Zróżnicowany zespół

Dąż do tworzenia zróżnicowanego zespołu, który jest reprezentatywny pod względem płci, wieku, kultury i innych różnic. To promuje inkluzję i różnorodność w miejscu pracy, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników.

15. Relacje z byłymi pracownikami

Utrzymuj kontakt z byłymi pracownikami, budując trwałe relacje z nimi. Często stają się oni ambasadorami marki kancelarii, polecają jej usługi  klientom czy miejsce pracy kandydatom.

16. Budowanie pozytywnego wizerunku na zewnątrz

Promuj swoją kancelarię jako atrakcyjne miejsce pracy na zewnątrz. Może to obejmować aktywność w mediach społecznościowych, uczestnictwo w targach pracy, organizowanie wydarzeń branżowych, oraz korzystanie z platform rekrutacyjnych.

17. Odpowiedzialność społeczna

Pokaż, że Twoja kancelaria jest zaangażowana w działania społeczne i charytatywne. Może to obejmować uczestnictwo w akcjach charytatywnych, działań pro bono, czy wsparcie dla lokalnej społeczności. To pozytywnie wpłynie na wizerunek Twojej kancelarii w społeczności lokalnej i przyciągnie pracowników, którzy są zaangażowani społecznie, a także klientów i partnerów biznesowych, podzielających te same wartości.

Podsumowanie

Pamiętaj, że zadowoleni i zaangażowani pracownicy są kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. Inwestowanie w dobre relacje z pracownikami, rozwijanie ich potencjału i dbanie o ich dobrostan przyniesie korzyści zarówno firmie, jak i samym pracownikom.

Prawieoprawie