5 najczęściej popełnianych błędów w marketingu prawniczym

Jeżeli mimo starań w zakresie marketingu kancelaria nie osiąga pożądanych efektów, warto dokładnie przeanalizować jej strategię i zidentyfikować niedociągnięcia wpływające na skuteczność działań marketingowych. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala wyróżnić kilka najczęściej popełnianych przez kancelarie błędów.

Brak spójności

Brak spójnej strategii w marketingu jest jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się prawnicy. Bez jasno określonych celów i planów, działania marketingowe stają się chaotyczne i nieskuteczne. Trendy i zachowania konsumentów zmieniają się nieustannie, dlatego niezbędna jest stała adaptacja do nowych rozwiązań – bez spójnej strategii kancelaria nie jest w stanie skutecznie dostosować się do tych zmian i z powodzeniem konkurować na rynku.

Nieprawidłowe targetowanie

Niezdefiniowanie grupy docelowej to kolejny błąd, który popełniają kancelarie – koncentrując się na ogólnym rynku, zamiast na jego konkretnych segmentach, nie są w stanie skutecznie docierać do swojego celu. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie grupy docelowej i dopasowanie działań marketingowych do jej potrzeb i oczekiwań – należy docierać do osób, które rzeczywiście potrzebują  konkretnych usług w danym czasie.

Oferowanie nieciekawych treści

Nieodpowiednia treść to problem, którego doświadcza wiele kancelarii. Zawartość, która nie przyciąga uwagi klientów i nie wzbudza ich zainteresowania, może przyczynić się do obniżenia skuteczności działań marketingowych. Firmy powinny zwrócić uwagę na to, że treści, które nie są dostosowane do grupy docelowej, nie będą przynosić oczekiwanych efektów. Konkurencja jest coraz większa, dlatego treść musi być unikalna i wyróżniać się na tle innych – kancelarie powinny inwestować w tworzenie kontentu wysokiej jakości, który będzie przyciągać uwagę klientów i zachęcać do działania.

Posiadanie nieatrakcyjnej strony internetowej

Brak dbałości w zakresie strony internetowej może mieć szereg negatywnych skutków dla kancelarii prawnej. Przede wszystkim może prowadzić do zmniejszenia ruchu na stronie oraz niskiej pozycji w wynikach wyszukiwania, co wpłynie na spadek liczby potencjalnych klientów. Ponadto, nieatrakcyjna strona internetowa może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy i wzbudzać wątpliwości co do  jej profesjonalizmu. Dlatego też, kancelarie powinny dbać o użyteczność (user experience), aktualność i estetykę swojej strony internetowej, zamieszczać na niej poprawne informacje kontaktowe oraz prezentować ciekawe treści edukacyjne, aby przyciągać uwagę i budować zaufanie klientów.

Ignorowanie mediów społecznościowych

Bez względu na osobiste poglądy na media społecznościowe, powinny one być elementem strategii marketingowej dla kancelarii prawniczych. Ignorowanie znaczenia social mediów może negatywnie wpłynąć na marketing online i ograniczyć wzrost firmy.  Jeżeli zarządzanie mediami społecznościowymi stanowi dla kancelarii problem, może podjąć współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie – taki outsourcing stał się bardzo popularny.

Podsumowanie

Projektując strategię marketingową dla kancelarii prawnej należy zwracać uwagę na kilka najczęściej popełnianych błędów. Chcąc ich uniknąć, warto pamiętać o dokładnym określeniu swoich celi i grup docelowych, inwestowaniu w treści wysokiej jakości, dbaniu o estetykę i aktualność strony internetowej oraz korzystaniu z potencjału mediów społecznościowych. Ważna jest również systematyczna ocena tych działań, która pozwoli sprawdzić, czy kancelarii udało się wyeliminować jej błędy w zakresie marketingu i pokaże ewentualne obszary wymagające poprawy.

Prawieoprawie