Adwokatura toczy batalię z kancelariami odszkodowawczymi

Adwokatura przygotowała kampanię promocyjną, w ramach której przygotowane zostały krótkie filmy wskazujące negatywne konsekwencje podpisywania umów z kancelariami adwokackimi.

https://www.youtube.com/channel/UCQm0XC0zd6NFQw3WYiye5aQ

Trudno oprzeć się wrażeniu, że zaprezentowana kampania jest reklamą, zabronioną przez Kodeks Etyki Adwokackiej poszczególnym adwokatom. Ponadto lawiruje na granicy dopuszczalnej informacji, gdyż Kodeks Etyki Adwokackiej wskazuje, że informacje nie mogą w szczególności (…) zawierać bezpośrednich porównań w zakresie jakości z innymi możliwymi do identyfikacji adwokatami i członkami innych korporacji prawniczych lub ich krytyki; (§ 23b, pkt. 2, ppkt. c), a także  zawierać jakichkolwiek elementów ocennych (§ 23b, pkt. 2, ppkt. e). Kampania jest na pewno reklamą porównawczą, ale zawód adwokata porównywany jest z zawodem doradcy prawnego, nie należącym do żadnej z korporacji prawniczych. Wątpliwości może również budzić kwestia czy porównanie obu zawodów nie ma charakteru ocennego, bo już samo hasło reklamowe „Wybierz mądrze, wybierz adwokata” czy też wcześniejsza kampania Adwokatury, pod hasłem „nikt nie zrobi tego lepiej”, wydają się mieć takie znamiona.

Cała kampania z jednej strony ma przestrzegać przed kancelariami odszkodowawczymi, a z drugiej strony to promocja zawodu adwokata w kontekście rywalizacji z radcami prawnymi.

Co sądzicie o kampaniach promocyjnych obu samorządów?