Kluczowe wskaźniki marketingu internetowego

Promocja kancelarii w internecie ma sens tylko wtedy jeżeli mamy jasno określony cel jaki chcemy osiągnąć. Potrafimy wskazać jak wygląda sukces, ale też wiemy jak można go zmierzyć. W innym wypadku jest to „działanie na oślep”.

Dlatego bardzo istotnym aspektem działań marketingowych w kancelarii powinno być ustalenie parametrów jakie chcemy obserwować, a w konsekwencji wybór odpowiednich narzędzi do analizy. Znajomość narzędzi do analityki i ich umiejętne wykorzystywanie pozwala nam na optymalizację podejmowanych działań marketingowych, a w efekcie osiągnięcie zamierzonych efektów.

Przedstawiamy kilka wskaźników które naszym zdaniem należy mierzyć w przypadku większości kampanii, aby wysiłek i koszty związane z promocją kancelarii miały szansę być skuteczną inwestycją. Oczywiście każdą promocje należy traktować indywidualnie i konieczna może być analiza innych parametrów.

Ruch na stronie

Ruch na stronie kancelarii czy blogu jest jedną z bardziej podstawowych miar, którą powinniśmy śledzić, by zapewnić wysoki poziom widoczności witryny. Istotne jest aby analizować ile osób odwiedza naszą stronę codziennie, a ile w skali miesiąca, a także jak zmieniają się te dane na przestrzeni czasu. Ważna jest analiza ruchu na stronie z uwzględnieniem poszczególnych kampanii marketingowych co daje jasny obraz tego, które działania przyciągają uwagę odbiorców. Dzięki tym informacjom możemy skoncentrować nasze wysiłki na kampanie niskobudżetowe lub na zwiększeniu współczynników konwersji z kampanii o dobrym ruchu.

Czas spędzony na stronie

Istotnym wskaźnikiem, który powinniśmy analizować jest zaangażowanie użytkowników. W tym celu możemy np. zbadać czas spędzony na stronie. Jeśli przy jednym wpisie czas ten wynosi średnio dwie minuty, a przy drugim pięć minut, (oczywiście przy założeniu, że oba wpisy są podobnej objętości)  to w prosty sposób uzyskujemy informację, które treści na naszej stronie cieszą się większym zainteresowaniem.

Liczba odwiedzanych stron

Możemy również przeanalizować całkowitą liczbę stron odwiedzonych przez użytkownika podczas przeglądania naszej strony czy bloga – co pokazuje w jakim stopniu treści zamieszczone na naszej stronie angażują odbiorców.

Kanały pozyskiwania ruchu

Powinniśmy śledzić skąd przychodzi największa ilość użytkowników na naszą stronę – jakimi kanałami. To ważne żeby wiedzieć czy użytkownicy trafiają na witrynę z kanałów społecznościowych, wchodzą na stronę bezpośrednio, czy zostają zachęceni do przejścia na nią za pośrednictwem np newslettera?  Analiza kanałów pozyskiwania ruchu na stronie ukazuje, jak użytkownicy trafiają na naszą witrynę i które kanały są najbardziej skuteczne i zapewniają największy zwrot z inwestycji.

Podstawowe kanały pozyskiwania ruchu na stronie to:

  • Organic Search (ruch organiczny) – użytkownicy, którzy znaleźli naszą witrynę w wynikach wyszukiwania,
  • Direct (ruch bezpośredni) – użytkownicy, którzy wpisują adres strony bezpośrednio w przeglądarce lub mają naszą stronę w zakładkach,
  • Paid Search (ruch płatny) – użytkownicy, którzy kliknęli reklamę AdWords powiązaną z naszą witryną,
  • Display (ruch z reklam banerowych) – użytkownicy, którzy trafili na naszą stronę za pośrednictwem reklam banerowych na innych stronach,
  • E-mail – użytkownicy, którzy kliknęli link w wiadomości e-mail.
  • Społecznościowe – użytkownicy, którzy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu linku na dowolnej platformie społecznościowej,
  • (Referral (Odesłania– użytkownicy, którzy klikając link na innej stronie przechodzą na naszą stronę.

Dodatkowo każdy z kanałów ruchu pozwala sprawdzić szczegółowe informacje, takie jak nazwa wyszukiwarki w przypadku kanału organicznego (Organic Search), nazwa sieci społecznościowej w przypadku kanału społecznościowego, czy adresy domen z największą liczbą wejść w przypadku kanału Referral.

Użytkownicy nowi i powracający

Ponadto, ważne jest aby monitorować liczbę użytkowników nowych oraz liczbę użytkowników powracających. Dane te pomogą nam zrozumieć, ile osób angażuje się w daną treść po raz pierwszy lub regularnie do niej powraca.

Na co powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę? Na trendy, jakie występują w zachowaniu odwiedzających. Przykładowo w raporcie „Nowi a powracający” uzyskujemy informacje na temat lojalności oraz zaangażowania użytkowników. Im większy odsetek użytkowników powracających, tym większe przywiązanie użytkowników do serwisu i analogicznie – im więcej odwiedzonych stron przypadających na wizytę oraz im dłuższy średni czas trwania odwiedzin, tym zaangażowanie userów jest większe. Z drugiej strony, bardzo wysoki odsetek użytkowników powracających, czyli niski odsetek użytkowników nowych, może świadczyć  o słabej skuteczności działań marketingowych.

Linki kierujące do strony

Istotne jest śledzenie linków odsyłających. Istnieją w sieci takie strony, które mogą się pochwalić wysoką wartością wskaźnika Trust Rank (wskaźnik, który określa stopień zaufania wyszukiwarek do danej strony). Jeśli na takiej stronie będzie umieszczony link prowadzący do witryny naszej kancelarii czy bloga, to w konsekwencji nasza strona zdobędzie wyższy poziom zaufania w wyszukiwarkach. To także działa w drugą stronę. Linki z witryn o złej reputacji mogą pogorszyć naszą pozycję i przyczynić się do tego, że nasza strona stanie się też podejrzana dla wyszukiwarek.

Skuteczność kampanii e-mailowych

E-mail to doskonałe narzędzie, za pomocą którego można dotrzeć z ofertą do potencjalnych klientów. W przypadku kampanii e-milowych powinniśmy przede wszystkim analizować 3 wskaźniki.   Pierwszym z tych wskaźników są nowe kontakty e-mail. Przyrost liczby nowych kontaktów e-mailowych oznacza, że ​​ludzie są zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia. Ważne jest też śledzenie przyrostu nowych kontaktów e-mailowych pod kątem skuteczności pojedynczych kampanii marketingowych. Powinniśmy mieć jasny obraz tego, które kampanie generują większe zainteresowanie.

Po drugie, wskaźnik otwartych wiadomości e-mail jest miarą, która mówi o atrakcyjności tematów wiadomości e-mail dla odbiorców i ogólnej kondycji listy e-mailingowej. Im wyższy wskaźnik otwarcia poczty e-mail, tym bardziej interesujący temat oferujemy w oczach adresatów.

Wreszcie, współczynnik klikalności to procent otwartych wiadomości e-mail, które spowodowały kliknięcie linku zamieszczonego w treści wiadomości. Te dane wskazują, w jaki sposób zainteresowani odbiorcy postrzegają treść wiadomości e-mail.

Ogromna ilość danych analitycznych z nawet jednego narzędzia, takiego jak Google Analytics, może być zastraszająca. Pamiętajmy, że musimy śledzić tylko te dane, które mówią o naszych konkretnych celach związanych ze wzrostem i przychodami – a te dane mogą, ale nie muszą, znajdować się na tej uproszczonej liście.

Prawieoprawie