Anna Golenia dołączyła do MDDP

Adwokat Anna Golenia dołączyła do zespołu kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy jako senior associate w zespole prawa pracy.

Anna Golenia posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, kontraktach menadżerskich, zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych związanych z kwestiami pracowniczymi i bierze udział w negocjacjach z przedstawicielami pracowników.

Jest autorką wielu publikacji w mediach ogólnobiznesowych i branżowych dotyczących m.in. aspektów prawnych pracy zdalnej oraz restrukturyzacji zatrudnienia.

Prowadzi też szkolenia z zagadnień dotyczących zatrudniania cudzoziemców i zakresu prawa pracy.

Źródło: MDDP

Prawieoprawie