Awans partnerski w Hogan Lovells

1 stycznia 2023 r. do grona partnerów kancelarii Hogan Lovells dołączył adwokat dr Wojciech Marchwicki, wyróżniony w rankingu Legal 500 EMEA.

Dr Wojciech Marchwicki kieruje Praktyką Rozwiązywania Sporów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Wspiera także klientów w wypracowaniu strategii rozwiązywania sporów i zarządzania ryzykiem. Doradza w postępowaniach karno-gospodarczych, compliance, sytuacjach kryzysowych, w sporach nieruchomościowych, infrastrukturalnych, budowlanych, a także w postępowaniach z branży finansowej.

Dr Marchwicki jest absolwentem Harvard Law School, prawa i historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i procesowego oraz etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich, a także jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Źródło: materiały prasowe Hogan Lovells

Prawieoprawie