Awans w KKZ

1 lutego 2024 r. w kancelarii Kopeć Zaborowski (KKZ) Aleksandra Pyrak-Pankiewicz awansowała na stanowisko szefa działu postępowań spornych. Adwokatka będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój działu, w szczególności w zakresie świadczenia specjalistycznych usług z obszaru prawa mediów, prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych, w tym ochrony wizerunku, jak i rozwój praktyki postępowań gospodarczych.

Aleksandra Pyrak-Pankiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, w tym za naruszenia dóbr osobistych. Zapewnia zastępstwo procesowe w zakresie odpowiedzialności wydawców, redaktorów i dziennikarzy, jak i pomoc osobom pokrzywdzonym naruszeniem dobrego imienia w publikacjach prasowych. Doradza w przypadku kryzysów wizerunkowych, wspiera klientów w kontaktach z przedstawicielami prasy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Źródło: materiały prasowe KKZ

Prawieoprawie