Awanse partnerskie w DZP

Wraz z 1 lipca 2023 r. do grona partnerów kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) dołączyli radcowie prawni Jan Czerwiński i Tomasz Michalczyk oraz adwokaci Rafał Karbowniczek i Grzegorz Sprawka.

Jan Czerwiński specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i akcyzy. Doradza podmiotom z branży tytoniowej, IT, telekomunikacyjnej i bankowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych.

Tomasz Michalczyk specjalizuje się w sprawach dotyczących infrastruktury, zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza przy projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych, a także w sporach pomiędzy członkami konsorcjum.

Rafał Karbowniczek jest specjalistą w prawie karno-gospodarczym, karno-skarbowym oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Uczestniczy postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego, w tym white-collar crimes oraz transgranicznej cyberprzestępczości. 

Grzegorz Sprawka specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji M&A, strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych. Doradza w podatkowych aspektach działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.

Źródło: DZP

Prawieoprawie