Awanse partnerskie w JDP

W styczniu 2022 r. do grona partnerów kancelarii JDP DRAPAŁA & PARTNERS dołączyli adwokat Jakub Majewski i radca prawny Wojciech Merkwa.

Jakub Majewski kieruje grupą prawników w zespołach Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury. Doradza w projektach obejmujących m.in. infrastrukturę kolejową i drogową, realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC, telekomunikacyjną, energetyczną, obiekty przemysłowe i kubaturowe. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, dotyczących m.in. kar umownych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, kosztów pośrednich w przedłużonych terminach realizacji, waloryzacji i praw własności intelektualnej. Jest prawnikiem wyróżnionym w rankingu The Legal 500 w kategoriach Dispute ResolutionConstruction.

Wojciech Merkwa kieruje zespołem Zamówień Publicznych. Doradza wykonawcom i zamawiającym we wszystkich zagadnieniach związanych z procedurą zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi. Został wyróżniony w rankingu Chambers & Partners w kategorii Public Procurement. Jest autorem publikacji o tematyce finansowania ze środków UE i prawa zamówień publicznych, a także członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Źródło: JDP

Prawieoprawie