Awanse w Gide

W warszawskim biurze kancelarii Gide wraz z początkiem kwietnia Marta Karmińska otrzymała awans na stanowisko of counsela, a dr Piotr Brzeziński, Mateusz Gronau i dr Dawid Van Kędzierski na stanowisko counsela.

Marta Karmińska jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Specjalizuje się w transakcjach z zakresu finansowania zabezpieczonego i niezabezpieczonego. Doradza także w transakcjach fuzji i przejęć, private equity, venture capital oraz restrukturyzacji i podziału przedsiębiorstw.

Dr Piotr Brzeziński jest radcą prawnym, doradzającym na rynkach regulowanych. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Jest również wykładowcą w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Mateusz Gronau jest adwokatem, specjalizującym się w transakcjach finansowania zabezpieczonego i strukturyzowanego oraz umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Doradza także w zakresie prawa ubezpieczeniowego, fuzji i przejęć, prawa spółek oraz prawa handlowego.

Dr Dawid Van Kędzierski jest radcą prawnym, który specjalizuje się w transakcjach na publicznych i prywatnych rynkach fuzji i przejęć oraz w prawie giełdowym. Doradza emitentom w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych na giełdzie, a także w sprawach regulacji rynków finansowych.

Źródło: materiały prasowe Gide

Prawieoprawie