Awanse w Greenberg Traurig

W nowym roku w warszawskim biurze Greenberg Traurig awansowało sześciu prawników. Karol Brzozowski awansował na stanowisko partnera, dr Paulina Kimla-Kaczorowska, Rafał Siwek, Barbara Pancer i Kamil Majewski awansowali na stanowiska partnerów lokalnych, zaś Paweł Jaśkiewicz – na stanowisko counsel.

Karol Brzozowski doradza inwestorom private equity, korporacjom, deweloperom i funduszom inwestycyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z nieruchomościami, w tym transakcjach fuzji i przejęć (asset oraz share M&A), obejmujące także projekty typu greenfield, budynków magazynowych i biurowych oraz centrów handlowych.

Dr Paulina Kimla-Kaczorowska specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach dotyczących finansowania. Doradza również klientom przy transakcjach obejmujących przejęcia prywatne i publiczne, venture capital oraz finansowanie lewarowane.

Rafał Siwek od ponad 10 lat doradza inwestorom zagranicznym i krajowym w transakcjach nieruchomościowych, w tym nabywaniu i zbywaniu nieruchomości komercyjnych, inwestycjach typu forward funding oraz finansowaniu nieruchomości.

Barbara Pancer posiada wieloletnie doświadczenie w projektach dotyczących nieruchomości infrastrukturalnych i odnawialnych źródeł energii. Wspiera klientów przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych.

Kamil Majewski specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie korporacyjnym. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości oraz projektach restrukturyzacyjnych.

Paweł Jaśkiewicz doradza klientom przy różnego typu transakcjach finansowania, reprezentując zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców. Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny doradza w sprawach dot. restrukturyzacji i upadłości.

Źródło: Greenberg Traurig

Prawieoprawie