Awanse w kancelarii WKB

W styczniu 2022 r. awanse w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr otrzymali Anna Flaga-Martynek, Marta Midloch, Marcin Smolarek, Maciej Szambelańczyk, Anna Wojciechowska, Anna Wyrzykowska, Agata Szczepańczyk-Piwek, Sergiusz Urban, Jordan Zafirow, Wojciech Kulczyk, Bartosz Łaski oraz Krzysztof Sikorski.

Do grona wspólników dołączyło 6 osób :

 • Anna Flaga-Martynek, która doradza klientom w projektach infrastrukturalnych w branży energetycznej, drogowej, lotniczej i budowlanej;
 • Marcin Smolarek, który doradza w projektach dotyczących finansowań, a także w sprawach związanych z restrukturyzacjami zadłużenia, sekurytyzacji i obrotem wierzytelnościami;
 • Marta Midloch, która wspiera klientów w projektach infrastrukturalnych i energetycznych;
 • Maciej Szambelańczyk, który doradza podmiotom z sektora energetycznego;
 • Anna Wyrzykowska, która wspiera klientów z branży nieruchomościowej, doradza także w projektach inwestycyjnych;
 • Anna Wojciechowska, która specjalizująca się w prawie spółek i doradztwie korporacyjnym.

Nominacje na stanowisko partnera otrzymali:

 • Agata Szczepańczyk-Piwek, specjalizująca się w prawie rynków kapitałowych i usługach finansowych;
 • Jordan Zafirow, doradzający i reprezentujący klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
 • Sergiusz Urban, który wspiera klientów w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska.

Na stanowisko doradcy awansowali:

 • Krzysztof Sikorski, doradzający w zagadnieniach prawa energetycznego;
 • Wojciech Kulczyk, który doradza w zagadnieniach dotyczących prawa ochrony konkurencji i kontroli koncentracji;
 • Bartosz Łaski, specjalizujący się w prawie obrotu nieruchomościami komercyjnymi oraz w prawie budowlanym.

Źródło: WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Prawieoprawie