Awanse w KKZ

1 stycznia 2024 r. w kancelarii Kopeć & Zaborowski (KKZ) nowym szefem działu prawa karnego i compliance została adwokatka Monika Orczykowska. Natomiast Kamil Białorucki, Marcin Jaklewicz, Daniel Pękala, Urszula Piątkowska-Banach i Paweł Gołębiewski zostali szefami nowo powołanych praktyk w kancelarii.

Monika Orczykowska będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój praktyki prawa karnego, w tym świadczenie specjalistycznych usług z obszaru prawa karnego dla biznesu.

Wraz z objęciem stanowiska szefa działu przez Monikę Orczykowską zostały powołane nowe praktyki wraz z liderami odpowiedzialnymi za te obszary. 

Szefem praktyki przestępczości podatkowej został radca prawny Kamil Białorucki. Adwokat Marcin Jaklewicz objął stanowisko szefa praktyki przestępczości rynku finansowego i ubezpieczeń. Adwokat Daniel Pękala został szefem praktyki przestępczości gospodarczej i prawnokarnej ochrony spółek. Z kolei adwokatka Urszula Piątkowska-Banach objęła stanowisko szefa praktyki przestępczości kryminalnej i narkotykowej, a radca prawny Paweł Gołębiewski – praktyki przestępczości międzynarodowej i obsługi klienta zagranicznego.

Źródło: materiały prasowe KKZ

Prawieoprawie