Awanse w MDDP

1 stycznia 2024 r. do grona partnerów MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy dołączyli Joanna Ryś-Bednarczyk, Paweł Goś, Katarzyna Kozakowska, Rafał Kran, Marta Klepacz, Adrian Mroziewski, Bartosz Doroszuk, Agnieszka Witkowska i Barbara Lenarcik.

Joanna Ryś-Bednarczyk jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT. Prowadzi kompleksowe rozliczenia podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce.

Paweł Goś jest doradcą podatkowym oraz ekspertem w zakresie podatku VAT. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu bezpieczeństwa podatkowego.

Katarzyna Kozakowska specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla branży nieruchomości i budownictwa. Wspiera polskie i zagraniczne spółki, grupy kapitałowe, deweloperów oraz fundusze private equity w transakcjach, due diligence czy reorganizacjach.

Rafał Kran jest doradcą podatkowym, ekspertem w obszarze podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego. Specjalizuje się w rozliczeniach cost segregation inwestycji przemysłowych, biurowych, handlowych i OZE.

Marta Klepacz specjalizuje się w zakresie cen transferowych. Wspiera firmy międzynarodowe w wypełnieniu obowiązków dokumentacyjnych zgodnie ze specyfiką polskich i międzynarodowych przepisów w zakresie cen transferowych.

Adrian Mroziewski realizuje projekty z zakresu cen transferowych obejmujące opracowanie dokumentacji, przygotowanie analiz porównawczych oraz przygotowanie, a także wdrożenie zasad realizowania rozliczeń w ramach grup podmiotów powiązanych.

Bartosz Doroszuk jest doradcą podatkowym i specjalistą w zakresie doradztwa transakcyjnego oraz zagadnień z obszaru CIT. Wspiera klientów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Agnieszka Witkowska odpowiada za budowanie strategii HR, wzmacnianie i kształtowanie kultury organizacyjnej. Tworzy plany sukcesji pracowniczej, gdzie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności liderskich.

Barbara Lenarcik jest odpowiedzialna za identyfikację nowych możliwości biznesowych oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność oferty firmy.

Źródło: materiały prasowe MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Prawieoprawie