Awanse w Raczkowski

Adwokat dr Damian Tokarczyk objął stanowisko of counsela w kancelarii Raczkowski.

Dr Damian Tokarczyk specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających z uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem. Doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Jest doktorem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz m.in. autorem opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające i szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej oraz compliance.

Źródło: materiały prasowe Raczkowski

Prawieoprawie