Awanse w Ślązak Zapiór i Partnerzy

W związku ze zmianami organizacyjnymi w kancelarii Ślązak Zapiór i Partnerzy do grona partnerów dołączyli Paweł Ślązak, Jarosław Góra i Piotr Wielgosz.

Paweł Ślązak jest odpowiedzialny za koordynowanie prac zespołów eksperckich doradzających dużym przedsiębiorstwom i grupom kapitałowym w bieżącej działalności gospodarczej oraz przy realizacji inwestycji strategicznych. Przeprowadza spółki przez procesy reorganizacyjne, doradzając m.in. w restrukturyzacji zadłużenia. Doradza zarówno wierzycielom przy odzyskiwaniu wierzytelności, jak i dłużnikom przy negocjacji struktur i warunków spłaty.

Jarosław Góra doradza w zakresie prawnych aspektów cybersec i computer forensic. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla podmiotów z sektora kreatywnego. Doradza w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa informacji i informatyką śledczą.

Piotr Wielgosz jest doradcą przy procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych w obszarze HR i korporacyjnym. Opracowuje modele optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia oraz zapewnia pomoc prawną w zarządzaniu kryzysowym dla pracodawców.

Źródło: materiały prasowe Ślązak Zapiór i Partnerzy

Prawieoprawie