B2RLaw doradzała CMT Group UK

Prawnicy z kancelarii B2RLaw doradzali CMT Group UK w finansowaniu przez UE projektu humanitarnego (ECHO), dotyczącego dostaw agregatów prądotwórczych do Ukrainy o wartości 27 mln euro.

Klientowi doradzali partner Bogdan Duda, counsels Filip Badziak i Piotr Leonarski, senior associate Paulina Milewska-Mróz i junior associate Bogusław Długowolski. Zespołem kierował partner Roman Iwański. Zakres usług obejmował transgraniczne negocjacje oraz wsparcie przy zawieraniu umów.

Departament Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) Komisji Europejskiej dostarcza wsparcie w najważniejszych strefach kryzysowych na całym świecie. Pomoc humanitarna finansowana przez UE jest realizowana we współpracy z agencjami ONZ, organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Źródło: B2RLaw

Prawieoprawie