Baker McKenzie doradzała Gaz-System

Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie doradzali Operatorowi Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej przeciwko decyzji Komisji Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), utrzymującej w mocy decyzję ACER, w której dokonany został wybór węgierskiej platformy RBP jako narzędzia do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej.

W wyniku skargi zgłoszonej przez prawników w imieniu Gaz-System jako operatora Platformy GSA, Sąd UE unieważnił decyzję Komisji Odwoławczej ACER, potwierdzając przedstawiony w skardze zarzut przeprowadzenia postępowania odwoławczego w sposób nieprawidłowy.

Klienta reprezentowali partner Marcin Trepka i counsel Elżbieta Buczkowska.

Gaz-System odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe.

Źródło: Baker McKenzie Polska LinkedIn

Prawieoprawie