Baker McKenzie doradzała Wirtualna Polska Media

Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie doradzali Wirtualna Polska Media S.A. przy nabyciu akcji zwykłych na okaziciela Legimi S.A. w ramach transakcji zawartych w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji. Po rozliczeniu tych transakcji Wirtualna Polska posiada 33% akcji Legimi.

Klientowi doradzali partnerzy Marcin Chyliński i Filip Uziębło oraz counsel Magdalena Medyńska.

Wirtualna Polska to jeden z największych wydawców mediów online w Polsce. Legimi oferuje e-booki w modelu abonamentowym oraz a la carte. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Baker McKenzie Polska LinkedIn 

Prawieoprawie