Baker McKenzie reprezentowała Minova Ekochem

Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie reprezentowali Minova Ekochem w trwającym ponad 10 lat postępowaniu odwoławczym od precedensowej decyzji kartelowej wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UOKiK zarzucił Minova Ekochem udział w niedozwolonym porozumieniu antykonkurencyjnym polegającym na podziale rynku, zmowie cenowej i przetargowej na rynku chemii górniczej, nakładając tym samym kilkunastomilionową karę finansową. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną prezesa UOKiK od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z uwagi na brak wykazania istotnego zagadnienia prawnego w sprawie.

W skład zespołu reprezentującego klienta weszli partner Marcin Trepka, counsel Elżbieta Buczkowska oraz senior associate Martyna Wurm.

Minova Ekochem specjalizuje się w chemii budowlanej, inżynierii materiałowej i górnictwie. 

Źródło: Baker McKenzie Polska LinkedIn

Prawieoprawie