Baner reklamowy kancelarii – zależy gdzie?

W dniu 17 listopada 2015 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie banneru umieszczonego w 2013 roku przez radcę prawnego przed budynkiem sądu. Sąd Najwyższy uznał, że wywieszenie przez radcę prawnego przed wejściem do sądu baneru o rozmiarach 2 na 2,5 metra,  informującego o kancelarii i kategoriach spraw, jakimi się zajmuje  jest naruszeniem zasady dozwolonego informowania i reklamowania. W uzasadnieniu do wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że przez znaczny rozmiar baneru i miejsce jego zawieszenia naruszone zostały wynikające z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zasady zakazujące informowania o wykonywaniu zawodu poprzez narzucanie się potencjalnym klientom oraz nakaz pozyskiwania klientów w sposób zgodny dobrymi obyczajami i nie naruszający godności zawodu (art. 6 ust. 2, art. 25 pkt a i c oraz art. 26 ust. 2 KERP).

Podkreślić należy, że identyczny baner na budynku, w którym znajduje się kancelaria radcy prawnego, nie musiałby być uznany za naruszający zakaz reklamy.

Wydaje się, że wyrok może nadać kierunek interpretowania przepisów dotyczących informowania o wykonywaniu zawodu.

(W załączeniu wyrok)