BSJP | bnt reprezentowała austriackiego przewoźnika kolejowego

Prawnicy z kancelarii BSJP | bnt reprezentowali austriackiego przewoźnika kolejowego w sprawie toczącej się przed Wydziałem Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. Kancelaria wygrała dla klienta odszkodowanie w kwocie 600 tys. euro plus odsetki.

Klienta reprezentowali adwokatka dr Katarzyna Reszczyk-Król wspierana przez radców prawnych Krzysztofa Kowalczyka i Jana Maciejewskiego.

Sprawa obejmowała szereg zagadnień technicznych, kwestie prawa prywatnego międzynarodowego i wymagała zastosowania konwencji międzynarodowej oraz opartych na niej wzorców umów.

Źródło: BSJP | bnt 

Prawieoprawie