Kontakt akademii i biznesu przynosi obopólne korzyści, choć łączenie pracy naukowej z pracą w kancelarii jest nierzadko bardzo trudne
W pracy w kancelarii butikowej najbardziej cenię sobie możliwość specjalizacji
Prawnik na LinkedIn – jak tworzyć wizerunek profesjonalisty, budować wartościowe relacje i pozyskiwać klientów. Kurs
Dyskryminacja i mobbing w pracy – konferencja
Na koniec dnia trzeba być po prostu w zgodzie z samym sobą
Przepis na dobrą karierę jest uniwersalny, niezależnie od wybieranej specjalizacji czy zawodu
W polskim społeczeństwie wciąż jest kultywowany mit niedostępnego, mówiącego obcym językiem, bardzo drogiego prawnika
Dawałam sobie przyzwolenie na eksperymentowanie i zmiany
Prawnicy rozumieją, że rynek jest konkurencyjny i dążą do podwyższania swoich kompetencji
KURS. Prawnik na LinkedIn – jak tworzyć wizerunek profesjonalisty, budować wartościowe relacje i pozyskiwać klientów.
Webinarium: Mobbing, dyskryminacja i sygnaliści
Cykl szkoleń o ochronie sygnalistów
Zapraszamy na bezpłatny webinar Finanse dla prawników
Zapraszamy na konferencję  „Law Summit”
Zapraszamy na konferencję „Law Summit”
Zapraszamy na konferencję „Law Summit”
Zapraszamy na konferencję  „Odkodowanie matrycy ryzyk kluczem do sukcesu inwestycji”
Zapraszamy na konferencję „Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym w rok po nowelizacji”
konkurs „Od  mundurka do togi”
Zapraszamy na konferencję „Law Summit”