Cena usług prawnych, a ich wartość dla klienta

Czy jesteście pewni, że usługi które oferujecie swoim klientom są warte ceny, którą za nie płacą? Zastanawiacie się nad tym, gdy wystawicie fakturę za pracę rozliczaną według stawek godzinowych?