Clifford Chance doradzała BNP Paribas

Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali BNP Paribas przy aktualizacji programu ORLEN – EMTN oraz przy emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro w ramach tego programu.

Klientowi doradzali counsel Aleksandra Rudzińska, senior associate Eric Green oraz junior associate Zuzanna Bartczak. Partner Grzegorz Namiotkiewicz nadzorował transakcję pod kątem prawa polskiego, a partner Matt Fairclough nadzorował ją pod kątem prawa angielskiego.

PKN ORLEN ustanowił program emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN), w ramach którego będzie mógł wielokrotnie emitować euroobligacje (w tym zielone i/lub zrównoważone) w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności.

Źródło: Clifford Chance Poland LinkedIn

Prawieoprawie