Clifford Chance doradzała Eiffel Transition Group

Prawnicy z kancelarii Clifford Chance doradzali Eiffel Transition Group przy wspólnym przedsięwzięciu z Optima Wind w celu utworzenia WindLight, spółki mającej na celu rozwój farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy ponad 1 GW. Dzięki transakcji WindLight rozwinie portfel obejmujący projekty fotowoltaiczne i aktywa wiatrowe zlokalizowane w Polsce.

Klientowi doradzali partner Paweł Puacz, senior associate Aleksandra Rzegocka, associate Maciej Mróz i junior associate Maria Majchrzak.

Eiffel Investment Group jest zewnętrznym podmiotem zarządzającym aktywami z ponad 5 mld euro w zarządzaniu. Klientami grupy są inwestorzy instytucjonalni (ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki itp.).

Optima Wind zajmuje się budową, rozwojem, eksploatacją elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Jej celem jest zwiększenie udziału OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.  

Źródło: Clifford Chance

Prawieoprawie