Lipcowe awanse w CMS

8 nowych counseli w gronie 35 awansowanych prawników w warszawskim biurze kancelarii CMS.

Awanse na stanowisko counseli otrzymali:

 • adwokat Maciej Andrzejewski, specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, prawie cywilnym oraz ubezpieczeniach społecznych;
 • adwokat Artur Bednarski, specjalista w zakresie finansowania przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie kredytów i obligacji oraz restrukturyzacji, w tym upadłości;
 • adwokat i doradca podatkowy Paulina Karpińska-Huzior, która zajmuje się postępowaniami podatkowymi, postępowaniami dotyczącymi zobowiązań publicznych oraz postępowaniami karnymi skarbowymi;
 • dr Damian Karwala, radca prawny, który specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, IT, telekomunikacji, handlu elektronicznego oraz digitalizacji;
 • adwokat Maciej Kópczyński, specjalizujący się w sprawach karnych, compliance i sporach gospodarczych;
 • adwokat Krzysztof Mrozik, który zajmuje się zagadnieniami finansowania projektów, w szczególności finansowaniami udzielanymi w formie kredytów lub pożyczek;
 • adwokat Grzegorz Pączek, adwokat, specjalizujący się w prawie spółek, procesach due diligence, czy krajowych i międzynarodowych transakcjach z zakresu fuzji i przejęć;
 • radca prawny Katarzyna Szostak, która specjalizuje się w prawie nieruchomości.

Do grona senior associates dołączyli Mateusz Gerlach (praktyka Postępowań Spornych), Karol Kozłowski (praktyka Prawa Podatkowego), Ada Szon (praktyka Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych), Paweł Śliwka (praktyka Nieruchomości i Budownictwa) oraz Adriana Zdanowicz-Leśniak (praktyka Własności Intelektualnej i Nowych Technologii).

Na stanowiska associates awansowali:

 • Jan Bujak i Katarzyna Sokołowska (praktyka Postępowań Spornych);
 • Wanesa Choptiany i Marcin Krzemień (praktyka Bankowości i Finansów);
 • Aleksandra Gajzlerska i Damian Święcioch (praktyka Prawa Pracy);
 • Bartłomiej Głąbiński i Patrycja Styczyńska (praktyka Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych);
 • Katarzyna Łoś i Agata Władzińska (praktyka Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 • Dominika Pietkun, Mateusz Mazur, Jakub Rykowski i Natalia Szurnicka (praktyka Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć)
 • Magdalena Piotrowska-Gwiazdowska i Aleksandra Socha-Hottewitzsch (praktyka Nieruchomości i Budownictwa).

Awanse na stanowisko prawnika otrzymali Marika Brokos i Arleta Myśliwiec (praktyka Nieruchomości i Budownictwa), Agnieszka Czopska (praktyka Własności Intelektualnej i Nowych Technologii), Hubert Jastrzębski i Aleksandra Szałańska (praktyka Prawa Pracy) Bartosz Potrykus (praktyka Bankowości i Finansów) oraz Adrianna Roszak (praktyka Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych).

Źródło: CMS

Prawieoprawie