CMS i B2RLaw w transakcji na ryku OZE

Prawnicy z kancelarii CMS doradzali spółce z grupy SINO-CEEF przy budowie oraz zbyciu portfela elektrowni fotowoltaicznych na rzecz nabywcy z Chin, któremu doradzała kancelaria B2RLaw. Łączna moc elektrowni fotowoltaicznej wynosi około 51 MW.

Grupie SINO-CEEF doradzali kierujący zespołem partnerzy Łukasz Szatkowski i Rafał Zwierz przy wsparciu zespołu prawników senior associate Marty Osowskiej-Buba, senior associate Piotra Prawdy, senior assiociate Adama Kędziory, prawnik Alicji Smyklińskiej, associante Kingi Mogilnickiej, Karoliny Drozd oraz prawnik Adrianny Roszak. W kwestiach podatkowych klienta wspierali senior associate Karol Kozłowski, counsel Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz i associate Rafał Kołkowski, a w zakresie doradztwa finansowego counsel Krzysztof Mrozik,adwokat Julia Czerwińska i prawnik Maciej Lorenz.

Kancelaria doradzała SINO-CEEF w obszarze regulacyjnym, kontraktowym, nieruchomościowym, korporacyjnym, podatkowym, ubezpieczeniowym oraz transakcyjnym. Prawnicy m.in. przygotowali i negocjowali umowy, wspierali klienta w zakresie regulowania tytułów prawnych do gruntów czy uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Nabywcy – inwestorowi z Chin, doradzali prawnicy z kancelarii B2RLaw. W skład zespołu weszli partnerzy Agnieszka Hajos-Iwańska i Bogdan Duda, a także counsele Filip Badziak, Luiza Wyrębkowska, Piotr Leonarski, Paulina Wyrostek, senior associate Krystyna Jakubowska, associate Ewelina Chabowska, junior associates Dorota Gajuk, Michał Blados i Konrad Czernecki oraz paralegal Julia Bujkowska. Kancelaria B2RLaw współpracowała przy tym projekcie z azjatycką kancelarią King & Wood Mallesons.

SINO-CEEF jest inwestorem kapitałowym. Grupa koncentruje się na inwestycjach znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: CMS

Prawieoprawie