CMS doradzała w transakcji sprzedaży MetLife

Kancelaria CMS doradzała amerykańskiej firmie MetLife przy sprzedaży działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Kupującym była niderlandzka firma finansowa NN Group.

NN Group na podstawie porozumienia w lipcu 2021 roku przejęła działalność ubezpieczeniową firmy MetLife w Polsce i Grecji. Łączna wartość transakcji jest szacowana na 584 mln euro, ma być sfinansowana z własnych środków nabywcy oraz ok. 100 mln euro lokalnych nadwyżek kapitałowych. Warunkiem uzyskania tej kwoty jest uzyskanie aprobat regulacyjnych organów nadzoru, a zamknięcie transakcji planowane jest na pierwszą połowę 2022 r.

Grupa NN to niderlandzka firma, która w swoim portfolio posiada między innymi firmę NN Investment Parters, zarządzającą aktywami oraz towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak ABN AMRO i Nationale-Nederlanden. Działa w 11 krajach Europy oraz w Japonii. Zatrudnia ponad 15 tys. pracowników, którzy świadczą usługi z zakresu ubezpieczeń i usług bankowych, finansów oraz produktów i usług emerytalnych.

W Polsce w grupie NN działają spółki:

  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń;
  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie;
  • Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne;
  • Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe;
  • NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

MetLife to amerykańska spółka specjalizująca się w rentach kapitałowych, programach świadczeń pracowniczych, zarządzaniu aktywami oraz doradztwie w zakresie ubezpieczeń. W Polsce MetLife działa na rynku od 2010 roku, w który, wykupiła spółkę Amplico. Obecnie w skład grupy MetLife wchodzą:

  • MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji,
  • MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne,
  • MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Kancelaria CMS doradzała MetLife w Polsce w zakresie sprzedaży biznesu, natomiast biuro w Londynie koordynowało obsługę tej transakcji. Wśród polskich doradców znaleźli się Grzegorz Pączek, odpowiedzialny za kwestie korporacyjne, Ewa Świderska, doradzająca w kwestiach ubezpieczeniowych i Sylwia Raszplewicz-Czyżewska, specjalizująca się w kwestiach finansowych. Firmie MetLife w Grecji doradzała kancelaria Rokas.

Źródło: Kancelaria CMS

Prawieoprawie