CMS wzmacnia praktykę Postępowań Sądowych

Do praktyki Postępowań Sądowych kierowanej przez Annę Cudną-Wagner dołączyli Rafał Morek, Jan Markiewicz i Andrzej Girdwoyń.

W roli partnera dołączył dr Rafał Morek, który specjalizuje się w zakresie arbitrażu krajowego i międzynarodowego. Doradza w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych. Adwokat jest mediatorem i trenerem mediacji. Pracuje również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Jan Markiewicz objął funkcję counsela. Adwokat specjalizuje się w sprawach dotyczących realizacji i rozliczania inwestycji infrastrukturalnych. Doradza przy analizach ryzyk wynikających z kontraktów budowlanych, w postępowaniach zabezpieczających, w sporach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

Dr Andrzej Girdwoyń dołączył do praktyki Postępowań Spornych w roli associate. Adwokat specjalizuje się w sporach cywilnych i gospodarczych. Doradza w postępowaniach spornych prowadzonych na kanwie umów o roboty budowlane, w sprawach odszkodowawczych dotyczących katastrof komunikacyjnych oraz dotyczących odpowiedzialności za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej.

Źródło: materiały prasowe CMS

Prawieoprawie