CMW Legal poszerza grono partnerów

W styczniu 2022 r. do grona partnerów w kancelarii CMW Legal dołączyli Aleksander Karandyszowski, Sebastian Kita i Piotr Porzycki.

Radca prawny Sebastian Kita jest liderem biura CMW Legal w Gdyni i Gdańsku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, ochrony patentów i znaków towarowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym portów morskich, infrastruktury, transportu i obrotu dotyczącego stosunków umownych i pozaumownych. Reprezentuje również klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Doradca podatkowy Piotr Porzycki jest liderem praktyki podatkowej CMW Legal. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek uczestniczących w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych, a także klientów indywidualnych o dużych aktywach. Regularnie występuje w postępowaniach przed organami podatkowymi, celnymi oraz sądami administracyjnymi, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych i podatków pośrednich, a także podatku od nieruchomości i w sprawach celnych.

Radca prawny Aleksander Karandyszowski specjalizuje się w sprawach z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak również przed organami administracji państwowej.

Źródło: CMW Legal

Prawieoprawie