CRIDO doradzała SAKER

Prawnicy z CRIDO Legal doradzali SAKER s.r.o przy utworzeniu joint venture ze spółkami z grupy BTS. Celem projektu jest zbudowanie zakładu recyklingu baterii do samochodów elektrycznych w Polsce.

Klientowi doradzali prawnicy z zespołu M&A – koordynujący projektem partner Przemysław Furmaga wraz z senior associate Aleksandrą Czarnecką, ale także junior associates Michał Tokarz, Filip Sobociński i Barbara Dąbrowska. Pozostałymi doradcami byli partner Mateusz Jałkowski, counsel Joanna Winter-Szymańska, associate Alex Węklar i manager Jakub Daniluk.

Prawnicy świadczyli usługi w kwestiach związanych z nabyciem nieruchomości, w zakresie benchmarków, struktury finansowania, cen transferowych oraz M&A. Zespół CRIDO pomógł SAKER przy wynegocjowaniu i podpisaniu umowy wspólników, umowy inwestycyjnej i umowy pożyczki.

SAKER jest słowacką spółką, która zajmuje się przetwórstwem metali żelaznych i nieżelaznych, działa także w obszarze przetwarzania i recyklingu metali.

Źródło: CRIDO

Prawieoprawie