Deloitte Legal i CMS doradzały przy finansowaniu

Prawnicy z kancelarii Deloitte Legal doradzali spółce z grupy Respect Energy przy finansowaniu o wartości 110 mln złotych. Finansowania udzielił Bank Pekao S.A. na spłatę zadłużenia kredytu oraz na refinansowanie nabycia udziałów w spółce, która jest właścicielem farm wiatrowych. Kancelaria CMS była doradcą prawnym banku.

Po stronie Deloitte spółce z grupy Respect Energy doradzał kierujący zespołem partner Mariusz Banaś. Pozostałymi doradcami byli associate Mariusz Bujacz i praktykant Mateusz Tymowski. Zakres usług obejmował przygotowanie i negocjowanie dokumentacji oraz pomoc przy spełnieniu warunków zawieszających kolejne uruchomienia kredytu.

Po stronie CMS Bankowi Pekao S.A. doradzali counsel Michał Śmiechowski, senior associate Przemysław Karolak, associates Michał Horelik, Przemysław Kopka i Kamila Singer.

Respect Energy zarządza i sprzedaje energię elektryczną pochodzącą z wiatru, wody, biogazu i słońca.

Źródło: Deloitte

Prawieoprawie