Dr Łukasz Paweł Goniak dołączył do JDP

Dr Łukasz Paweł Goniak objął stanowisko Senior Associate w Zespole Prawa Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury.

Dr Goniak ukończył Wydział Prawa i Administracji (2012), a także Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2011) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2017 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. W 2018 zdobył nagrodę im. Pawła Stępki, przyznawaną przez KRRiT oraz UW za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych. Jest adiunktem w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie.

Dr Goniak doradza polskim i zagranicznym podmiotom z branż budowlanej, drogowej, transportowej i energetycznej, zwłaszcza w projektach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych.

Źródło: JDP Drapała & Partners

Prawieoprawie