DZP doradzała PGE GiEK S.A.

Prawnicy z kancelarii DZP doradzali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy międzynarodowej w związku z pierwszym w historii sporem pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, dotyczącym Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie.

3 lutego podpisano międzynarodową umowę zakładającą m.in. polubowne zakończenie sporu Polski i Czech przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, a także bieżącą współpracę w dziedzinie ochrony środowiska, powstanie niezależnego mechanizmu ekspertów i wieloaspektowy monitoring środowiskowy (hałasu, jakości powietrza i wód).

Klientowi doradzali partner Marcin Krakowiak, counsel Daniel Chojnacki, associates Tymon Grabarczyk i Klaudia Skubiszak oraz prawnik Marta Rusakiewicz.

Spór dotyczący Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie pomiędzy Polską a Czechami, trwał od lutego 2021 r., kiedy to Czesi wnieśli skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z wnioskiem o zastosowanie wobec Polski środka tymczasowego w postaci nakazu wstrzymania wydobycia. We wrześniu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie nakładające na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia.

Źródło: DZP

Prawieoprawie