DZP doradzała PORR

Prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) doradzali PORR S.A. w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie rozstrzygnięcia przetargów. Sprawa dotyczyła rozbudowy Nabrzeża Rudowe III i Nabrzeża Bytomskiego Portu Gdańskiego.

Klient złożył odwołania od tych decyzji, w której Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła wybór najkorzystniejszych ofert i nakazała ich ponowną ocenę. Oferty firmy PORR na odbudowę Nabrzeża Rudowe III wynosiły 91,4 mln złotych, a na Nabrzeże Bytomskie – 50,791 mln złotych. Dzięki decyzji KIO, klient ma teraz możliwość zawarcia umów na obie inwestycje po ponownej ocenie ofert.

Klientowi doradzali partner Katarzyna Kuźma, counsel Tomasz Michalczyk i associate Cyprian Herl.

Źródło: DZP

Prawieoprawie