Employer branding w kancelarii

Sukces ekonomiczny kancelarii jest uwarunkowany jej zapleczem personalnym. Według Richarda Bransona „Klienci nie są najważniejsi. Pracownicy są najważniejsi. Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów”.

A jak jest w Waszej kancelarii – kto jest najważniejszy?

Czy rzeczywiście można troszczyć się o klientów nie dbając w pierwszej kolejności o pracowników. Czy kancelaria, która nie płaci uczciwie swoim pracownikom, będzie uczciwie rozliczać się z klientami? Czy kancelaria, która nie inwestuje w rozwój pracowników, może troszczyć się o klienta? Przecież troska o klienta,  odpowiedzialność za  jego dobro przejawia się między innymi  w wysokim poziomie merytorycznym oferowanych usług. Jest więc ściśle powiązana z rozwojem pracowników.

Bardziej zadowoleni pracownicy to w konsekwencji bardziej zadowoleni klienci  –  i tylko tak to może działać, nie odwrotnie. Sposób, w jaki firma traktuje pracowników, przekłada się na to, w jaki sposób oni traktują klientów. Im bardziej zatem pracownik czuje się ambasadorem marki i jest zadowolony ze swojej pracy, tym bardziej zależy mu na wysokiej jakości obsługi klientów.  Część firm to dostrzega i dlatego coraz bardziej popularnym hasłem, także na rynku usług prawniczych, staje się employer branding.

Czym jest employer branding?

Oznacza świadome budowanie spójnego wizerunku kancelarii jako atrakcyjnego pracodawcy w oczach potencjalnych i obecnych pracowników, jak i partnerów biznesowych, klientów i opinii publicznej.  Działania z zakresu employer brandingu w znacznej mierze opierają się na narzędziach stosowanych dotąd w PR i HR, tj.: komunikacji wewnętrznej, corporate identity, motywowaniu i ocenach pracowniczych, budowaniu lojalności oraz rekrutacji.

Korzyści z employer brandingu

Kancelarie którym udało się zbudować pozytywny i spójny wizerunek jako pracodawcy, dostrzegają, że przekłada się on nie tylko na efekty ekonomiczne, ale też na większą lojalność i satysfakcję pracowników, a w konsekwencji dużo niższą rotację wśród personelu. Dużo większą łatwość w pozyskiwaniu do pracy najbardziej wartościowych kandydatów. Ludzie często dołączają do firmy na podstawie tego, co postrzegają i mówią o niej pracownicy. Ponadto szczególnie w usługach opartych o wiedzę jednym ze sposobów, w jaki firmy mogą skutecznie konkurować, jest zatrudnianie i zatrzymywanie najlepszych talentów.

Przede wszystkim pracownicy

Dlatego działania employer branding`owe powinny być w pierwszej kolejności skierowane do obecnych pracowników i koncentrować się w szczególności na zorganizowaniu przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju. Nie da się zbudować wiarygodnego wizerunku pracodawcy na zewnątrz bez mocnych fundamentów wewnątrz firmy opartych na uczciwości, otwartości, wzajemnym szacunku i wspólnych wartościach. Employer branding to budowanie wizerunku poparte rzeczywistymi działaniami. Nie chodzi o to żeby mówić,  że jesteśmy super pracodawcą. Nie wystarczą też benefity w formie kart na siłownię. Za tym muszą iść bardzo konkretne, przejrzyste działania i postawy.

Liczy się prawda a nie wykreowany obraz

Pracownicy są najlepszymi ambasadorami marki ale potrafią też rozsiewać bardzo negatywne opinie. Co istotne, środowisko prawnicze nie jest aż tak duże, więc opinie o pracodawcy rozchodzą się bardzo szybko. W naszej naturze jest to, że chętniej dzielimy się negatywnymi emocjami, podczas gdy te pozytywne częściej zachowujemy dla siebie. Wystarczy przejrzeć fora internetowe poświęcone opiniom o pracodawcach. Częściej można tam znaleźć wpisy niezadowolonych osób niż tych, którym w firmie pracuje się dobrze. Dlatego  trzeba się liczyć, że wszelkie tylko pozorowane działania  employer branding`owe zostaną wytknięte. Kłamstwo ma krótkie nogi. Środowisko szybko zweryfikuje kształtowany przez kancelarię wizerunek, zwłaszcza jeśli będzie on oparty na fałszywych informacjach. Obraz kancelarii na zewnątrz musi być spójny z tym co dzieje się wewnątrz organizacji. Toteż najpierw należy mocno popracować nad zaufaniem i zaangażowaniem obecnych pracowników, a w dopiero później można przystąpić do budowania wizerunku na zewnątrz.

Employer branding to koszt czy inwestycja?

Konieczna jest też zmiana postrzegania employer brandingu  –  w kategoriach inwestycji a nie kosztu. Inwestycji w najważniejszy składnik każdej kancelarii, w ludzi.

Prawieoprawie