GESSEL doradzała Bioceltix

Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu oraz związanej z nią ofercie prywatnej akcji spółki nowej emisji.

Klientowi doradzali partner Krzysztof Marczuk, managing associate Michał Wieliński, senior associate Jakub Rowicki, associate Michał Dunikowski.

Zakres usług obejmował doradztwo w procesie strukturyzacji transakcji, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej. Prawnicy doradzali także w procesie dematerializacji akcji nowych emisji i dopuszczenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Bioceltix to firma składająca się z ekspertów, którzy zajmują się rozwijaniem innowacyjnych leków i terapii w weterynarii. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: GESSEL

Prawieoprawie