GESSEL doradzała Gaz-System

Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland Sp. z o.o. Nabycie udziałów jest uzależnione od zgody UOKiK na koncentrację.

Klientowi doradzali managing associate Aleksandra Szyszko-Kamińska wspierana przez counsels Agnieszkę Nowacką, Huberta Wiśniewskiego, senior associates Aleksandrę Głuszek, Darię Golus, Dominikę Larę, Erazma Dutkiewicza, senior consultant Iwonę Gielo-Benzę, associates Marcina Walczaka oraz Wiktorię Bednarską-Busz.

Przy antymonopolowych aspektach projektu doradzały partner Bernadeta Kasztelan-Świetlik i senior associate Natalia Leśna.

Zakres usług obejmował przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzenie badania due diligence oraz analizy w zakresie prawa antymonopolowego oraz przygotowanie zgłoszenia koncentracji do Prezesa UOKiK. 

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, której jednym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza gazociągami i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe. Gas Storage Poland jest operatorem systemów magazynowania.

Źródło: materiały prasowe GESSEL

Prawieoprawie