GESSEL i Baker McKenzie doradzały przy sprzedaży Sescom

Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Sescom S.A. oraz jej akcjonariuszom przy sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors, któremu doradzała kancelaria Baker McKenzie. Wartość transakcji wyniosła 104 mln złotych. Zamknięcie transakcji wymaga uzyskania zgód antymonopolowych w Polsce i w Serbii oraz przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji (squeeze-out) notowanych na GPW w Warszawie. Transakcja obejmuje także dokapitalizowanie spółki przez nowego inwestora oraz wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego.

Po stronie GESSEL Sescom doradzali partner zarządzający Marcin Macieszczak, partnerzy Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Adam Kraszewski, counsels Agnieszka Nowacka, Inarda Bielińska, managing associates Michał Wieliński, Krzysztof Jasiński, Karolina Krzal-Kwiatkowska, senior associates Dominika Lara, Maciej Kowalski, associates Marcin Walczak i Michał Dunikowski.

Zakres usług obejmował opracowanie struktury prawnej transakcji, doradztwo regulacyjne, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, opracowanie dokumentacji związanej z przymusowym wykupem akcji Sescom oraz realizację obowiązków informacyjnych przez spółkę i jej akcjonariuszy.

Po stronie Baker McKenzie Enterprise Investors doradzali partnerzy Marcin Chyliński, Łukasz Targoszyński, counsels Jerzy Bombczyński, Mikołaj Piaskowski, senior associates Kamil Matyśkiewicz, Michał Derdak, associates Joanna Lis, Marta Rykalovska, Piotr Ciepiela, Marcin Fiałka, Anna Krekora, junior associate Katarzyna Macieląg, prawnicy Stanisław Gorzeliński, Kajetan Huruk, Krystian Kurgan, Michał Pakosz, Konrad Rutkowski, Klaudia Walczak, junior paralegal Mikołaj Karniszewski oraz legal trainee Julia Gorczyca i Anna Pawluczuk.

Zakres usług obejmował m.in. zaawansowaną analizę prawno-regulacyjną, badanie due diligence, doradztwo w zakresie publicznych fuzji i przejęć, praktyki rynkowej i regulacyjnej oraz w kwestiach antymonopolowych.

W transakcji doradzali także Adam Demusiak, Jerzy Budzyński, Nadia Słomczyńska, Magda Schröer z PwC oraz Marcin Bańkowski, Małgorzata Jurczak i Mariusz Kociszewski z IPOPEMA Securities.

Sescom to spółka technologiczna specjalizująca się w usługach technicznego Facility Management. Skupia się na wykorzystywaniu nowych technologii do optymalizacji działalności własnej oraz klientów, jednocześnie odpowiadając na potrzeby związane ze zrównoważonym rozwojem. Enterprise Investors jest firmą private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziesięć funduszy.

Źrodło: GESSEL i Baker McKenzie Polska LinkedIn

Prawieoprawie