GESSEL reprezentowała Synthos Green Energy

Prawnicy z kancelarii GESSEL doradzali Synthos Green Energy S.A. w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację, polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy z GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC. Nowy podmiot zajmie się wdrażaniem technologii małych i średnich elektrowni jądrowych.

Koncentracja wymagała także zgody niemieckiego organu ochrony konkurencji (Bundeskartellamt). Klientowi doradzali managing associate Karolina Krzal – Kwiatkowska, associate Karolina Olszewska, a w postępowaniu przed Bundeskartellamt – partner Christian Schmidt. Projekt realizowany był pod nadzorem partner Bernadety Kasztelan – Świetlik.

Źródło: Gessel

Prawieoprawie