GESSEL z nową specjalizacją Consumer Finance i Fintech

Kancelaria GESSEL utworzyła nową specjalizację Consumer Finance i Fintech. Na czele zespołu stanął managing associate Michał Wieliński, a nadzór nad jej funkcjonowaniem objął managing partner Marcin Macieszczak.

W skład zespołu weszli managing associates Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz, Karolina Krzal-Kwiatkowska, Anna Ziewalicz, Monika Żulińska oraz senior associates Karolina Olszewska, Katarzyna Zarzycka, Daria Golus, Marcin Iwaniak i Paweł Kosmal.

Wsparcie kancelarii w ramach praktyki obejmuje doradztwo regulacyjne, doradztwo produktowe i wdrożeniowe, postępowania administracyjne, kontrolne i sądowe, a także doradztwo podatkowe.

W ramach nowej specjalizacji prawnicy będą świadczyć kompleksowe doradztwo na rzecz instytucji pożyczkowych, podmiotów oferujących płatności odroczone (BNPL), instytucji finansowych, spółek stosujących różne formy kredytu konsumenckiego, dostawców usług abonamentowych, podmiotów świadczących usługi w modelu as a service, instytucji płatniczych, pośredników kredytowych i ubezpieczeniowych, jak również podmiotów tworzących rozwiązania technologiczne w branży finansowej.

Źródło: materiały prasowe GESSEL

Prawieoprawie