Gide doradzała mBank przy zmianach programu EMTN

Prawnicy z kancelarii Gide doradzali mBank przy zmianach programu EMTN, na podstawie którego bank może wyemitować obligacje do maksymalnej kwoty 3 miliardów EUR oraz plasowaniu pierwszej emisji zielonych obligacji w formacie tzw. obligacji senioralnych

Zespół, w skład którego weszli prawnicy z praktyki rynków kapitałowych warszawskiego i londyńskiego biura Gide, doradzał bankowi przy aktualizacji programu EMTN. Dzięki temu mBank ma możliwość wyemitowania obligacji pod prawem angielskim (notes) do maksymalnej kwoty 3 mld. EUR, w tym m.in. tzw. zielonych obligacji oraz obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych(senior non-preferred notes) na łączną kwotę 500 mln. EUR, spełniających kryteria kwalifikowalności MREL.

Prawnicy Gide doradzali klientowi przy zatwierdzeniu prospektu przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

W projekcie uczestniczyli Michał Śmiechowski (counsel), William Oliver (counsel), Przemysław Kopka (associate) oraz Dimitrios Logizidis (partner).

Praktyką rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide kieruje adwokat Michał Śmiechowski (counsel). Zespół doradza polskim i międzynarodowym emitentom, inwestorom, bankom inwestycyjnym oraz innymi instytucjom finansowym we wszystkich aspektach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, w tym w zakresie strukturyzacji finansowania w postaci emisji lub wystawiania dłużnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, weksle i inne.

Źródło: Gide

Prawieoprawie