Gide doradzała Santander Bank Polska

Prawnicy z kancelarii Gide doradzali Santander Bank Polska S.A. w kwestii kredytu udzielonego Parzniew Logistics Center 1 Sp. z o.o. w celu refinansowania działalności centrów logistycznych zlokalizowanych w Parzniewie.

Klientowi doradzali partner Paweł Grześkowiak, associates Paweł Wasiel oraz Michał Kużel.

Parzniew Logistics Center 1 jest częścią Polski Holding Nieruchomości S.A. – grupy działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Źródło: Gide Warsaw LinkedIn

Prawieoprawie