Greenberg Traurig reprezentowała KI Chemistry

Prawnicy z kancelarii Greenberg Traurig reprezentowali KI Chemistry przy nabyciu akcji Ciech S.A. w trybie publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji. W wyniku zrealizowanych transakcji udział KI Chemistry w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ciech przekroczył próg 95%, który uprawnia spółkę do przeprowadzenia przymusowego wykupu pozostałych akcji Ciechu.

Klientowi doradzali kierujący zespołem partner Rafał Sieński przy wsparciu senior associate Grzegorza Sochy i junior associate Szymona Świerszcza.

KI Chemistry jest spółką zależną Kulczyk Investments. Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna. Spółka jest producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej, soli warzonej, środków ochrony roślin i pianek poliuretanowych.

Źródło: materiały prasowe Greenberg Traurig

Prawieoprawie