Greenberg Traurig doradzała w nabyciu akcji TU Europa

Prawnicy z warszawskiego biura Greenberg Traurig doradzali HDI International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company w transakcji nabycia pozostałych akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. od Getin Holding S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

Klientom doradzali partnerzy Michał Bobrzyński i Łukasz Pawlak oraz associates Dawid Malinowski i Łukasz Chmura.

W wyniku transakcji:

  • Meiji Yasuda nabył 705.079 akcji TU Europa od Getin Holding, stanowiących 7,46% kapitału zakładowego TU Europa, oraz 858.334 akcji TU Europa od Getin Noble Bank, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego TU Europa;
  • jednocześnie, Meiji Yasuda, HDI International, Getin Holding oraz Getin Noble Bank rozwiązały część z obowiązujących umów;
  • Getin Holding i Getin Noble Bank nie są już akcjonariuszami TU Europa;
  • HDI International jest właścicielem 50% plus jednej akcji kapitału zakładowego, oraz 50% plus jeden głos łącznej liczby głosów TU Europa;
  • Meiji Yasuda posiada 50% minus jedną akcję kapitału zakładowego oraz 50% minus jeden głos łącznej liczby głosów TU Europa.

Działające od ponad 25 lat Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oferuje zdywersyfikowane produkty ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia majątkowe.

Źródło: Greenberg Traurig

Prawieoprawie