Hogan Lovells i WKB doradzały przy zbyciu przez Bank Millennium udziałów na rzecz TU i TUnŻ Europa

Prawnicy z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzali Towarzystwu Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. przy nabyciu 80% udziałów w Millennium Financial Services Sp. z o.o. od Bank Millennium S.A. Bankowi doradzała kancelaria Hogan Lovells. Sfinalizowanie transakcji o wartości ok. 500 mln złotych uzależnione jest od uzyskania zgody antymonopolowej.

Po stronie WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr TU Europa i TUnŻ Europa doradzali partnerzy Grzegorz Godlewski i Jakub Pokrzywniak przy wsparciu partnerów Agaty Szczepańczyk-Piwek i Piotra Grabarczyka, counsela Wojciecha Kulczyka, senior associate Dominika Kulpy, managing associate Marka Prętki oraz associate Agnieszki Bartolik. Zakres usług obejmował przeprowadzenie badania due diligence, strukturyzację transakcji oraz negocjowanie i podpisanie dokumentacji transakcyjnej.

Po stronie Hogan Lovells Bankowi Millennium doradzali managing partner Beata Balas-Noszczyk, partner Andrzej Dębiec, senior counsel Piotr Zawiślak, counsels Tomasz Grygorczuk, Bartosz Romanowski i Dorota Walerjan oraz senior associate Piotr Kwasiborski.

TU i TUnŻ Europa są częścią jednego z największych europejskich ubezpieczycieli – Grupy Talanx. Bank Millenium jest jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, notowanym na GPW.

Źródło: WKB i Hogan Lovells

Prawieoprawie