Internet jako źródło pozyskiwania klientów

Pytając polskich prawników w jaki sposób pozyskują klientów najczęściej jako główne źródło podają osobiste kontakty wspólników i współpracowników kancelarii. Tymczasem przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku badania pokazują, że rynek bardzo się zmienia i to Internet objął czołowe miejsce, jako główny sposób poszukiwania prawnika.

Tabela4

Wyniki badania pokazują, że aż 38% konsumentów szukałoby prawnika w Internecie. Dwadzieścia dziewięć procent poprosiłoby znajomych lub krewnych o polecenie prawnika lub kancelarii. Istotnie mniejszy odsetek konsumentów zwróciłoby się z zapytaniem o prawnika do Izby Adwokackiej lub skorzystałoby z Yellow Pages (katalogów firm).

Piętnaście procent badanych stwierdziło, że ma prawnika i gdy pojawią się jakieś nowe problemy lub wątpliwości prawne nie będą szukali nikogo innego.

Porównanie wyników badania z roku 2014 z takimi samymi badaniami przeprowadzonymi w 2005 roku odzwierciedla zmiany w sposobie poszukiwania informacji o prawnikach, ukazuje istotny wzrost znaczenia Internetu w poszukiwaniu i weryfikowaniu informacji o usługach profesjonalnych. W 2005 roku, zaledwie 7% osób wskazało Internet jako  źródło poszukiwania prawnika.

Czy te informacje powinny być dla nas zaskakujące, że Internet znalazł się na pierwszym miejscu? Na pewno powinny dać nam do myślenia, bo rynek amerykański jest dużo bardziej rozwiniętym rynkiem i pewne trendy i zmiany zawsze docierają do nas z opóźnieniem.

W Polsce jednak w rozmowach z prawnikami słyszymy, że osobiste kontakty zawsze będą głównym źródłem pozyskiwania klientów i zapewne z tej przyczyny polscy prawnicy cały czas wykazują małą aktywność w Internecie. Znaczna część  szczególnie jednoosobowych kancelarii nie ma nawet strony internetowej.

Czas jednak zdać sobie sprawę, że przyzwyczajenia zakupowe zmieniają się nawet u nas w Polsce. Na rynku usług profesjonalnych zapewne trwa to wolniej niż w przypadku innych usług czy towarów.

Warto już dzisiaj odpowiedzieć sobie na kilka pytań. W jakim stopniu w mojej kancelarii Internet jest źródłem pozyskiwania klientów? Czy coś robię w tym zakresie, aby Internet pomógł mi sprzedawać usługi? Czy sprawdzam źródła pozyskiwania klientów?  To ważne, żeby wiedzieć w jaki sposób trafiają do nas klienci. Dzięki takiej informacji dowiadujemy się też wiele na temat efektywności naszych działań sprzedażowych czy marketingowych.

Warto podkreślić, że  podejmowane działania w celu sprzedaży usług, które były skuteczne kilka lat temu nie koniecznie dzisiaj będą przynosić wymierne efekty. Rynek cały czas się zmienia.