Jak promować swoją markę angażując się w inicjatywy społeczne? 4 wskazówki Fundacji Court Watch Polska

Realizacja projektu CSR lub wzmocnienie działań employer brandingu, może być skutecznym narzędziem do promocji marki, budowania zaufania i tworzenia trwałych relacji z klientami. Jak skutecznie budować wizerunek kancelarii podpowiada Sunniva Szczepanowska-Lay z Fundacji Court Watch Polska.

CSR – jak to rozszyfrować?

CSR to skrót od „Corporate Social Responsibility„, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. To podejście, w ramach którego firmy dobrowolnie podejmują działania, mające pozytywny wpływ na społeczeństwo, środowisko naturalne oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

– „Warto podkreślić, że CSR to nie tylko inicjatywy społeczne lub charytatywne. To całościowe podejście, które ma potencjał wpłynąć na wizerunek, wartości i skuteczność kancelarii prawniczych oraz prawników” – przekonuje Sunniva Szczepanowska-Lay.

Dla kancelarii prawniczych i prawników, CSR może mieć kilka wartych podkreślenia wymiarów

 • Wizerunek: zaangażowanie w inicjatywy CSR pozwala na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy jako społecznie zaangażowanego podmiotu. To może wpłynąć na postrzeganie kancelarii jako odpowiedzialnej i wartościowej organizacji.
 • Wartości: działania CSR mogą być zgodne z etosem i wartościami kancelarii prawniczej, co może pomóc w budowaniu spójności wewnętrznej i zaangażowania pracowników.
 • Lepsze relacje: działania CSR mogą wpłynąć na lepsze relacje z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi interesariuszami. Wspólna troska o realizację celu tworzy wspólny punkt dla wielu osób i organizacji.
 • Pozyskiwanie talentów: prawnicy coraz częściej zwracają uwagę na wartości i cele firm, z którymi chcą współpracować. Zaangażowanie w CSR może przyciągnąć utalentowanych prawników, dla których społeczna odpowiedzialność jest ważnym kryterium wyboru pracodawcy.

4 wskazówki jak promować swoją markę angażując się w społeczne inicjatywy

 • Współpraca z merytorycznymi projektami

Angażowanie się w inicjatywy, które mają merytoryczny i społeczny cel, pozwala kancelarii nie tylko zyskać widoczność, ale również budować zaufanie wśród klientów i społeczności.

– „Przykładowo, nasz Turniej Debat Oksfordzkich to nie tylko konkurs, to platforma edukacyjna, która wspiera umiejętności debatowania i krytycznego myślenia. Kancelaria może angażować się w projekty zgodne z swoimi wartościami i kompetencjami, dając uczestnikom wartość dodaną” – podkreśla Sunniva Szczepanowska-Lay.

 • Wspólna misja i wartości

Wybór projektu, który jest zgodny z misją i wartościami kancelarii, sprawia, że zaangażowanie jest autentyczne.

„Nie warto inwestować w działania społeczne, które są dalekie od wartości Twojej firmy. Uważam, że tylko wtedy, gdy misja i działalność organizacji koresponduje z ideą kancelarii to taka współpraca będzie wiarygodna dla klientów i społeczności” – Sunniva Szczepanowska-Lay.

 • Widoczność i zaufanie

Partnerstwo z inicjatywą społeczną może zwiększyć widoczność kancelarii w mediach oraz w oczach klientów. Biorąc udział w projekcie, kancelaria prezentuje się jako zaangażowany gracz, a to buduje zaufanie zarówno wśród klientów, jak i opinii publicznej.

 • Długofalowe relacje

Współpraca z inicjatywą społeczną może prowadzić do długofalowych relacji i partnerstwa. Dzięki temu, kancelaria ma okazję budować trwałe relacje nie tylko z organizatorami, ale także z uczestnikami, co może przynieść korzyści w przyszłości.

Employer Branding, który ma podwójną wartość

Employer Branding, czyli budowanie wizerunku pracodawcy, może mieć podwójną wartość zarówno dla fundacji, jak i Twojej firmy, która będzie już oficjalnie działać pod szyldem partnera danej organizacji pozarządowej. Wartościowe partnerstwo tworzy sytuację win-win, przyciągając wartościowych pracowników i wzmacniając wizerunek firmy jako społecznie zaangażowanego pracodawcy, a jednocześnie wspierając misję fundacji i jej cele społeczne. Oto jak to działa:

 • Wzmocnienie wizerunku

Partnerstwo z renomowaną organizacją non-profit, taką jak Fundacja Court Watch Polska, może wzmocnić wizerunek firmy jako społecznie zaangażowanego pracodawcy. To z kolei, może przyciągnąć osoby, które są zainteresowane pracą w firmie, a także zwrócić uwagę klientów, dostawców i innych interesariuszy.

 • Zaangażowanie pracowników

Partnerstwo z fundacją może być okazją do zaangażowania pracowników w działania społeczne. Wspólna inicjatywa, to aktywny pomysł na rozwijanie umiejętności pracowników, uwypuklenie ich specjalizacji i mocnych stron oraz budowanie relacji zespołowych i kreowanie poczucia wspólnoty

 • Promocja wartości

Partnerstwo z fundacją może pomóc firmie w promowaniu swoich wartości i zobowiązań społecznych. Może to mieć pozytywny wpływ na wizerunek marki i przyciągnąć klientów, którzy cenią sobie firmy angażujące się w społeczne działania.

Autorka: Sunniva Szczepanowska-Lay, specjalistka ds. relacji z darczyńczami

Źródło: materiał Fundacji Court Watch Polska

Prawieoprawie